MU Thủy Long - Season 6.3 Open Alpha Test vào lúc 12h00 ngày 28/6/2012, kết thúc Alpha Test vào lúc 12h00 ngày 30/6/2012 Open Beta ngày 2/7/2012... Chào bạn, khách viếng thăm !
:: Quên mật khẩu ::